Những nguyên tắc truyền cảm hứng cho Quanta

Nhiệm vụ của chúng tôi là cải thiện cuộc sống của bệnh nhân bằng cách xác định, phát triển và thương mại hóa laser công nghệ cao nhằm đáp ứng nhu cầu y tế thực sự.